Sakarya Üniversitesi

                          Fen Edebiyat Dergisi

 

Ana Sayfa

Yayın Kurulu

Formlar

Hakemler

Yayın Kuralları

Yayınlanmış Dergiler

Yayın Takip

İletişim

 

Dergide yayımlanması istenen sosyal bilimler alanındaki makalelerin aşağıdaki yazım kurallarına uygun yazılmış olması gerekmektedir.

1. Makalenin tümünde (üst ve alt bilgi hariç)  Palatino yazım karakterinde olmalıdır.

2. Makalenin başlığı 12 punto, yazar adları 10 punto, adres ve e-posta bilgileri 8 punto, makalenin metni 10 punto, dipnotları ise 8 punto büyüklüğünde olmalıdır.

3. Makale hangi dilde hazırlanmış ise önce o dildeki başlık daha sonra diğer dildeki başlık yazılmalıdır. Örneğin makale İngilizce olarak yazılmış ise önce İngilizce başlık ve özet ile anahtar kelimeler yazılmalı daha sonra Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimeler yazılmalıdır.

4. Makaleye ait her iki dilde yazılan özet ve anahtar kelimeler italik karakter kullanılarak şablona uygun şekilde yazılmalıdır.

5. Tablo, şekil ve grafikler şablona sığacak şekilde düzenlenmeli; tablolara ait tanımlamalar tablonun üstünde ve 8 punto büyüklüğünde, şekil ve grafiklere ait tanımlamalar ise şekil veya grafiğin altında ve 8 punto büyüklüğünde olmalıdır.

6. Tablo, şekil ve grafikler kendi aralarında sınıflandırılarak tek bir sıra ile numaralandırılmalıdır.(Şekil 1. , Şekil 2. gibi)

7. Makalenin yazımında kullanılan kaynaklar ve açıklamalar yazı içinde dipnot şeklinde her sayfanın altında yazılmalıdır.

8.   Kullanılan kaynaklar ayrıca makalenin sonunda liste halinde yazılmalı ve kaynakların yazımında şablona uygunluğuna dikkat edilmelidir.

9. Makale A4 sayfa boyutunda üsten 6,0 alttan ve sağdan 4,0 soldan 5,5 cm boşluk kalacak şekilde düzenlenmiş bir şekilde yazılmalıdır.

10. Makalenin konu başlıklarında ise numaralandırma sistemi uygulanmalıdır. Her başlık altında eğer istenirse alt başlıklar yine numaralandırma sistemine uygun olarak kullanılabilir.

11. Makale yazımında sayfa numaraları şablona uygun,  alt bilgi şekilde düzenlenmelidir.

12.  Yayınlanması için dergimize gönderilecek olan makalenin bulunduğu zarfta olması gerekenler:

  * Makalenin 4 nüsha çıktısı  * Makale Teslim Formu

  * Telif Hakkı Formu                * Elektronik ortamdaki kaydı(Word belgesi, CD olarak)

  * Banka Ödeme Makbuzu

 

ISSN:1301-3769

İletişim Bilgileri:

  Adres: SAÜ Fen Edebiyat Dergisi Editörlüğü

  Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

  Esentepe Yerleşkesi   54187 Serdivan-SAKARYA

  Tel.: +90 264 295 59 46

  Fax: +90 264 295 59 50

  E-Posta: fed@sakarya.edu.tr