Sakarya Üniversitesi

                          Fen Edebiyat Dergisi

 

Ana Sayfa

Yayın Kurulu

Formlar

Hakemler

Yayın Kuralları

Yayınlanmış Dergiler

Yayın Takip

İletişim

 

Dergide yayımlanması istenen yazılar, fen ve sosyal bilimler alanında, bilime katkısı olan, özgün çalışmalar olmalı ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşımalıdır

1.  Türkçe ve yabancı dildeki başlıklar; yazının kapsamıyla uyumlu; yazının konusunu kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtmalıdır.

 

2.  Türkçe ve yabancı dildeki özetler; yazının amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalı ve yazının diğer bölümlerinden ayrı olarak yayımlanabilecek biçimde hazırlanmış olmalıdır.

 

3.  Yazı, dil ve ifade yönünden, dilbilgisi kurallarına uygun olmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlemeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemeli ve makale yazım kurallarına uygun olmalıdır.

 

4.  Makalenin hazırlanmasında bilinen bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.

 

5.  Makalede kullanılan şekil, tablo, fotoğraf ve diğer belgeler, bilimsel kurallara uygun olarak hazırlanmalı, yazının amacına ve kapsamına uygun olarak seçilmeli, yazıda değinilmemiş gereksiz belgelere ve kaynaklara yer verilmemelidir.

 

6.  Makalede kullanılan şekil, tablo, fotoğraf ve diğer belgelerin kolayca anlaşılacak biçimde yalın ve yeterli bir açıklaması bulunmalıdır.

 

7.  Yazıda kullanılan kaynaklar yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmeli, değinilen her belge kaynaklar kısmında yer almalı, ancak yazıda değinilmeyen belgelere kaynaklar kısmında yer verilmemelidir.

 

8.  Sonuçlar, araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı, ana çizgileriyle ve öz olarak verilmeli, metinde sözü edilmeyen veri ya da bulgulara yer verilmemelidir.

 

9-   Yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez. Yayınlanan makalelerin yazarlarına, basımından sonra bir nüsha dergi gönderilir.

 

10- Yazıların etik kurallara uygunluğu ve tüm sorumluluklar yazar/yazarların kendisine aittir.

 

11-  Yazarların da görüşü alınarak yazılarda anlam ve imla bakımından gerekli görülen düzeltmeler yapılabilir.

 

12-   Makalelerin yayınlanabilmesi için basım ve gönderi masrafları için makale başına 25 TL’lik bedelin dergimizin hesabı olan Garanti Bankası Şube Kodu: 1414  Hesap No: 6699996 (IBAN: TR400006200141400006699996) hesaba yatırılması gerekmektedir. (SAÜ FEF FYK’nun 06/11/2007 tarih ve 7 nolu kararı gereğince)

 

ISSN:1301-3769

İletişim Bilgileri:

  Adres: SAÜ Fen Edebiyat Dergisi Editörlüğü

  Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

  Esentepe Yerleşkesi   54187 Serdivan-SAKARYA

  Tel.: +90 264 295 59 46

  Fax: +90 264 295 59 50

  E-Posta: fed@sakarya.edu.tr