Sakarya Üniversitesi

                          Fen Edebiyat Dergisi

 

Ana Sayfa

Yayın Kurulu

Formlar

Hakemler

Yayın Kuralları

Yayınlanmış Dergiler

Yayın Takip

İletişim

 

Yıl 2012,  Vol.14,  Sayı 1

Dış Kapak   İç Kapak

Ahmet TUTAR, Abdil ÖZDEMİR, Mümin DİZMAN, Ayhan HORUZ

İncele PDF

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ORMANGÜLÜ HUMUSUNDAN TOPLANAN HUMİK ASİTİN KARAKTERİZASYONU

  İncele PDF
Mümin DİZMAN, Ahmet TUTAR, Rüştü KARAMAN, Metin TURAN, Ayhan HORUZ
HUMİK MADDE KAVRAMI VE KISA BİR TARİHİ BAKIŞ
  İncele PDF
Mümin DİZMAN, Ahmet TUTAR, Rüştü KARAMAN, Metin TURAN, Ayhan HORUZ
HUMİK MADDELERİN İLAÇ OLARAK KULLANIMI VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ
  İncele PDF
Nazmi ORUÇ
ZEYTİNYAĞI FABRİKASI ATIĞI KARASU EKOLOJİK KİRLİLİK YERİNE TOPRAK DÜZENLEYİCİ OLABİLİR
  İncele PDF
Reşat APAK, Jülide HIZAL
HÜMİK ASİTLER VARLIĞINDA AĞIR METAL ADSORPSİYONUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİ, MODELLEME İLKELERİ VE ÇEVRESEL BOYUTLARI
  İncele PDF
Jülide HIZAL, Reşat APAK, Pelin DEMİRÇİVİ
KAOLEN BAZLI KİL MİNERALLERİ ÜZERİNDE, HÜMİK ASİDİN BULUNDUĞU ve BULUNMADIĞI SİSTEMLERDE AĞIR METAL KATYONLARININ TEK BAŞINA ve YARIŞMALI ADSORPSİYONUNUN YÜZEY KOMPLEKSLEŞME MODELİYLE AÇIKLANMASI
  İncele PDF
Ali DOĞRU, Emine Selcen DARÇIN, Ahmet TUTAR, Mümin DİZMAN, Yusuf KOÇ
POTASYUM HUMATIN MISIR (Zea mays L.) BİTKİSİNİN BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  İncele PDF
Abdurrahman AKYOL, Orhan Taner CAN, Erhan DEMIRBAŞ, Mehmet KOBYA
ELEKTROKİMYASAL PROSES İLE HÜMİK MADDE İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE ÜRETİM ATIKSULARININ ARITIMI
  İncele PDF
Türkan ORMANCI, Suna Özden ÇELİK, Neşe TÜFEKÇİ
İÇME SULARINDA HUMİK ASİT VE FULVİK ASİT VARLIĞINDA Fe (II) ve Mn (II) GİDERİMİ
  İncele PDF
Metin ÇALIŞIR, Aysun AKPINAR, Mümin DİZMAN, Ahmet TUTAR
ORAL AFTÖZ ÜLSERLER ÜZERİNDE HÜMİK ASİDİN ETKİLERİ: BİR VAKA RAPORU
  İncele PDF
Ayhan HORUZ, Ahmet KORKMAZ, Mümin DİZMAN, Ahmet TUTAR,            M.Rüştü KARAMAN, Selçuk KARAKAYA
BATI KARADENİZ BÖLGESİ MOR ÇİÇEKLİ ORMANGÜLÜ PLANTASYONLARINDA GELİŞEN HUMUSUN BAZI FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE HUMİK MADDE POTANSİYELİ
  İncele PDF
Ayhan HORUZ, Ahmet KORKMAZ, Rüştü KARAMAN, Mumin DİZMAN,         Ahmet TUTAR, Selçuk KARAKAYA
BATI KARADENİZ MOR ÇİÇEKLİ ORMANGÜLÜ TOPRAKLARININ HUMİK MADDE DURUMU VE BUNLARIN BAZI FİZİKOKİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİYLE OLAN İLİŞKİLERİ
  İncele PDF
Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ
BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HUMİK VE FULVİK ASİT KAYNAĞI OLAN TKİ-HUMAS’IN KULLANIMI
  İncele PDF
M.Rüştü KARAMAN, Metin TURAN, Ahmet TUTAR, Mümin DİZMAN
BİTKİSEL ÜRETİMDE HUMİK MADDE VE MİKROBESİN ELEMENTİ YARAYIŞLILIĞI İLİŞKİLERİ
  İncele PDF
M. Rüştü KARAMAN, Metin TURAN, Ertan YILDIRIM, Adem GÜNEŞ,             Aslıhan ESRİNGÜ, Ayten DEMİRTAŞ, Alpaslan GÜRSOY, Mümin DİZMAN,    Ahmet TUTAR, Havva KILINÇ
Ca ve B-HUMAT BİLEŞİKLERİNİN DOMATES (Lycopersicon esculentum L.) BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ İLE KLOROFİL VE STOMA GEÇİRGENLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
  İncele PDF
Korkmaz BELLİTÜRK, Özlem KARAKAŞ, Onur ARABACI, Pelin KOCAMAN,      Birgül GÜR
ÇELTİK TARIMI YAPILAN TOPRAKLARIN BESLENME DURUMLARININ BELİRLENMESİ: İPSALA VE MERİÇ ÖRNEĞİ
  İncele PDF
M.Rüştü KARAMAN, Tekin SUSAM, Metin TURAN, Ahmet TUTAR, Sezer ŞAHİN
ÇİLEK TARIMI YAPILAN ARAZİDE UZAYSAL DOĞAL ORGANİK MADDE DEĞİŞİMLERİNİN JEOİSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ
  İncele PDF
Korkmaz BELLİTÜRK, Emin ŞİNİK, Özlem KARAKAŞ
EDİRNE İLİNDEKİ ASİT KARAKTERLİ TOPRAKLARIN BESLENME DURUMLARININ İNCELENMESİ
  İncele PDF
Fatma GÖKMEN YILMAZ, Mustafa HARMANKAYA, Sait GEZGİN
FARKLI DEMİR BİLEŞİKLERİ VE TKİ-HÜMAS UYGULAMALARININ ISPANAK BİTKİSİNİN DEMİR ALIMI VE GELİŞİMİNE ETKİLERİ
  İncele PDF
Kadir SALTALI, Nurhan ERYİĞİT
FARKLI KATI HUMİK ASİT UYGULAMASININ TOPRAKLARIN ALINABİLİR FOSFOR İÇERİĞİNE VE ARPA BİTKİSİNİN FOSFORUN ALIMINA ETKİSİ
  İncele PDF
Mahmut TEPECİK, Ali Rıza ONGUN, Bülent OKUR, Kadri BOZOKALFA,          Dursun EŞİYOK
FARKLI ORGANİK MATERYALLERİN ISPANAK BİTKİSİNİN (Spinacea oleracea L.) BAZI BESİN ELEMENTİ, KALİTE ÖĞELERİ VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  İncele PDF
Elif ADIYAMAN, Ahmet Kamil BAYHAN, Veysel AYHAN, C.Gökhan TÜZÜN
FULVİK ASİT TEMELİNE DAYALI ORGANİK BİR SIVININ BILDIRCINLARDA PERFORMANS, YUMURTA VERİMİ VE KULUÇKA SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ
  İncele PDF
Aydın AKIN, Aynur SARIKAYA
HASANDEDE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE SALKIM UCU KESME VE HÜMİK ASİT UYGULAMALARININ ÜZÜM VERİMİ VE KALİTESİNE ETKİLERİ
  İncele PDF
Ergin ÖZTÜRK
HAYVAN BESLEMEDE HUMİK ASİTLERDEN BEKLENEN ETKİ GÖZLENEBİLİYOR MU?
  İncele PDF
Mustafa Ali KAPTAN, Mehmet AYDIN
HUMİK ASİDİN PAMUK (Gossypium hirsutum L.) GELİŞİMİ VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  İncele PDF
M.Rüştü KARAMAN, Sezer ŞAHİN, Naif GEBOLOĞLU, Metin TURAN,              Adem GÜNEŞ, Ahmet TUTAR
HUMİK ASİT UYGULAMASI ALTINDA FARKLI DOMATES ÇEŞİTLERİNİN (Lycopersicon esculentum L.) DEMİR ALIM ETKİNLİKLERİ
  İncele PDF
Adil AYDIN, Ertan YILDIRIM, M. Rüştü KARAMAN, Metin TURAN,                     Ayten DEMİRTAŞ, Fikrettin ŞAHİN, Adem GÜNEŞ, Aslıhan ESRİNGÜ,           Mümin DİZMAN, Ahmet TUTAR
HUMİK ASİT, PGPR VE KİMYASAL GÜBRE UYGULAMALARININ BROKOLİ (Brassica oleracea) BİTKİSİNİN BAZI VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  İncele PDF
Aydın ADİLOĞLU, M.Rüştü KARAMAN, Sevinç ADİLOĞLU, Özlem KARAKAŞ
HUMİK MADDE KAYNAĞI OLARAK ÜZÜM POSASI UYGULAMASININ FARKLI ÖZELLİKTEKİ TOPRAKLARIN BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
  İncele PDF
Sevinç ADİLOĞLU, Özlem KARAKAŞ, M. Rüştü KARAMAN, Aydın ADİLOĞLU,   Esin GÖNÜLSÜZ
HUMİK MADDE KAYNAĞI OLARAK ÜZÜM POSASI UYGULAMASININ FARKLI ÖZELLİKTEKİ TOPRAKLARIN BAZI MİKRO ELEMENT (Fe, Cu, Zn, Mn) İÇERİKLERİNE ETKİSİ
  İncele PDF
M.Rüştü KARAMAN, Mehmet ZENGİN, Aydın ADİLOĞLU, Ayhan HORUZ
HUMİK MADDE UYGULAMASI ALTINDA FARKLI SOYA GENOTİPLERİNİN (Glycine max L.) FOSFOR KULLANIM ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
  İncele PDF
Zeynep OYURYÜZ ŞENEL, Aydın GÜREL
HUMİK MADDELERİN KULLANIM ALANI VE SEKTÖRDE GİRİŞİMCİLİK
  İncele PDF
Zeynep OYURYÜZ ŞENEL, Aydın GÜREL
HUMİK MADDELERİN SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KULLANIMI VE GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ
  İncele PDF
Aydın GÜREL
HUMUS BİYOGAZ DÖNGÜSÜ VE BİYOGAZ ATIKLARININ HUMUS ETKİSİ
  İncele PDF
Mehmet ZENGİN, M. Rüştü KARAMAN, Sait GEZGİN
HÜMİK ASİT VE KİMYASAL GÜBRE UYGULAMALARININ MISIRDA VERİM VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ
  İncele PDF
M. Turgut SAĞLAM, Ebru Zeynep ÖZEL, Korkmaz BELLİTÜRK
İKİ FARKLI TEKSTÜRE SAHİP TOPRAKTA LEONARDİT ORGANİK MATERYALİNİN MISIR BİTKİSİNİN AZOT ALINIMINA ETKİSİ
  İncele PDF
İrfan OĞUZ, Ö. Faruk NOYAN, M. Rüştü KARAMAN,
Rasim KOÇYİĞİT, Meral ÖZEN
JALAPENO BİBER TARIMINDA FARKLI ORGANİK VE İNORGANİK MATERYALLERİN TOPRAK ÖZELLİKLERİ VE ÜRÜN VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  İncele PDF
Muhammed ATAMANALP, Esat Mahmut KOCAMAN,
Arzu UÇAR, Gonca ALAK
KADMİYUM TOKSİSİTESİNE KARŞI HUMİK ASİTİN KORUYUCU ETKİSİNİN KAHVERENGİ ALABALIKLARDA (Salmo trutta fario) ARAŞTIRILMASI
  İncele PDF
Elif ŞAHİN
KARASAL VEYA KARASAL KÖKENLİ HUMİK MADDE ELDESİNDE YENİ BİR KAYNAK ARAŞTIRMASI
  İncele PDF
Vedat Taylan ENGİN, İlknur CÖCEN, Uğur İNCİ
TÜRKİYE’DE LEONARDİT
  İncele PDF
Mustafa DEMİR, Ömer Faruk NOYAN, İrfan OĞUZ
LEONARDİT KULLANIMI İLE BİRLİKTE AZALTILMIŞ AZOTLU GÜBRE UYGULAMALARININ BİTKİ VERİM VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  İncele PDF
M.Rüştü KARAMAN, Metin TURAN, Ahmet TUTAR,
Mümin DİZMAN, Sezer ŞAHİN
LEONARDİTE CEVHERİ KAYNAKLI HUMİK MADDELERİN ORGANİK GÜBRE OLARAK KULLANIM POTANSİYELLERİ
  İncele PDF

Ayhan HORUZ, Ahmet KORKMAZ, Mümin DİZMAN, Ahmet TUTAR,

M.Rüştü KARAMAN, Selçuk KARAKAYA

MOR ÇİÇEKLİ ORMANGÜLÜ PLANTASYONLARINDA GELİŞEN HUMUSUN BAZI FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
  İncele PDF

Ayhan HORUZ, Rüştü KARAMAN, Ahmet KORKMAZ, Mümin DİZMAN,

Ahmet TUTAR, Selçuk KARAKAYA

MOR ÇİÇEKLİ ORMANGÜLÜ TOPRAKLARININ HUMİK MADDE İLE BESİN ELEMENT İÇERİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
  İncele PDF
Yasin KORKMAZ, Sait AYKANAT, Abdullah ÇİL
ORGANİK ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİMİ
  İncele PDF
Kadriye KALINBACAK, Sevinç MADENOĞLU
ORGANİK MATERYALLERDE BAZI HUMİK ASİT ANALİZ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE UYGUN YÖNTEMLERİN SEÇİMİ
  İncele PDF

Medine GÜLLÜCE, Güleray AGAR, Fikrettin ŞAHİN, Metin TURAN,

Adem GÜNEŞ, Ayten DEMİRTAŞ, Aslıhan ESRİNGÜ, M. Rüştü KARAMAN,

Ahmet TUTAR, Mümin DİZMAN

Pb ve Cd İLE KİRLETİLMİŞ ALANLARDA YETİŞTİRİLEN TURP BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE HUMİK ASİT VE PGPR UYGULAMALARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
  İncele PDF
Osman Tolga ÖZEL
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HUMİK MADDELERİN KULLANIM OLANAKLARI
  İncele PDF
Murat Ali TURAN, Barış Bülent AŞIK, Hakan ÇELİK,
A. Vahap KATKAT
TUZLU KOŞULLARDA YAPRAKTAN UYGULANAN HÜMİK ASİDİN MISIR BİTKİSİNİN GELİŞİMİ VE KİMİ BESİN ELEMENTİ ALIMI ÜZERİNE ETKİSİ
  İncele PDF
Barış Bülent AŞIK, Hakan ÇELİK, Murat Ali TURAN,
Ali Vahap KATKAT
YAPRAKTAN HUMİK ASİT UYGULAMASININ TUZLU VE KİREÇLİ TOPRAK KOŞULLARINDA BUĞDAY BİTKİSİ GELİŞİMİ VE KİMİ BESİN ELEMENTİ ALIMI ÜZERİNE ETKİSİ
  İncele PDF
Hakan ÇELİK, Barış Bülent AŞIK, Murat Ali TURAN,
Ali Vahap KATKAT
YAPRAKTAN UYGULANAN HUMİK ASİDİN KİREÇLİ VE TUZLU TOPRAK KOŞULLARINDA MISIR BİTKİSİNİN GELİŞİMİ VE KİMİ BESİN ELEMENTLERİ ALIMI ÜZERİNE ETKİSİ
  İncele PDF
Hüseyin SARI M. Turgut SAĞLAM Çağrı KÖPRÜLÜ Sercan TEK
YENİ BİR TOPRAK LABORATUARI EKİPMANI: BİLGİSAYAR KONTROLLÜ PERMEABİLİTE CİHAZI
  İncele PDF

Shaban I. KOTOB, Daman S. WALIA, Sedat SUSAMLI,
Saad A. ELSHALL, Ömer SEZGİN, Mustafa ÖZDİNGİŞ, Şahika YÜREK,

Orhan DEMİREL

AN ECONOMIC VALUE GENERATING APPROACH OF USING ORGANIC HUMIC ACID FOR ENHANCING AGRICULTURAL PRODUCTIVITY WHILE IMPROVING SOIL HEALTH AND SOIL CONSERVATION
  İncele PDF
Irena Dimitrova ATANASSOVA
ANTHROPOGENIC ORGANIC GEOCHEMICAL MARKERS IN SOILS
  İncele PDF
Maya STEFANOVA, Stefan MARINOV, Lubomira MITSOVA
BIOMARKER ASSEMBLAGE OF LIGNITE HUMIC ACIDS
  İncele PDF

Ekaterina Georgieva FILCHEVA, Nikolai Slavov DINEV,

Mariana Blagoeva HRISTOVA

BULGARIAN HUMIC SUBSTANCES SOCIETY – FORUM FOR CONSOLIDATION OF HUMUS SUBSTANCES RESEARCHES
  İncele PDF
Claudio CIAVATTA, Luciano CAVANI, Paola GIOACCHINI, Claudio MARZADORI, Daniela MONTECCHIO
COMMERCIAL HUMIC AND HUMIC-BASED PRODUCTS: QUALITY PARAMETERS AND LEGISLATIVE REGULATIONS
  İncele PDF
Plamen IVANOV, Venera TSOLOVA, Ekaterina FILCHEVA, Martin BANOV
CONTENT AND COMPOSITION OF SOIL ORGANIC MATTER IN POST MINING RECLAIMED SOILS
  İncele PDF
Nataliya ANDREEVA, Ekaterina FILCHEVA, Kalinka MARKOVA
DIAGNOSTIC OF ORGANIC COMPOUNDS IN HIGH-MOUNTAIN PEAT SOILS
  İncele PDF
Hasan GHAHRI, Tohid TOLOEI
EFFECTS OF SUPPLEMENTED HUMATE ON GROWTH PERFORMANCE AND IMMUNE STATUS OF BROILERS FED DIET WITH OR WITHOUT CONTAINING AFLATOXINS
  İncele PDF

Krasimir TRENDAFILOV, Nedyalka ARTINOVA, Stefka TODOROVA,

Violeta VALCHEVA

HUMMUS STATE OF RED-COLOURED SOILS IN SOUTHERN MARITSA BASIN
  İncele PDF
Martin BANOV, Venera TZOLOVA
HUMUS CONDITION OF SUBSTRATES FOR RECLAMATION
  İncele PDF
Veneta KRASTEVA, Bozhidar GEORGIEV, Zornitsa MITREVA
HUMUS CONTENT AND PRODUCTIVITY OF THE CINNEMONIC FOREST AND HUMIC CALCERIOUS SOILS IN SOUTH-EASTERN BULGARIA
  İncele PDF
Margarita Ivanova NANKOVA, Necho Raychev NANKOV
INFLUENCE OF A NEW GENERATION ORGANIC FERTILIZER EXCELLORGA ON TRITICUM AESTIVUM L. PRODUCTIVITY
  İncele PDF
Rossitza Stoyanova ILIEVA, Ekaterina Georgieva FILCHEVA
MICROMORPHOLOGY OF ORGANIC MATTER IN THE SOILS OF BULGARIA
  İncele PDF
Venera TSOLOVA, Martin BANOV
REVEW OF THE STATUS AND THE DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF ORGANIC MATTER IN TECHOGENIC SOILS (TECHNOSOLS) OF BULGARIA
  İncele PDF
Konstantin CHAKALOV, Todorka POPOVA, Valentin SAVOV
STUDY OF SOME PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF HUMIC SUBSTANCES EXTRACTED FROM LIGNITE BIO-TRANSFORMED BY Trichoderma harzianum
  İncele PDF
Sergey I. ZHEREBTSOV, Zinfer R. ISMAGILOV
THE RESULTS OF ADVANCED AGRICULTURAL FIELD TEST EXPERIMENTS OF SODIUM AND POTASSIUM HUMATES DERIVED FROM LIGNITE
   
YAZAR DİZİN/AUTHOR INDEX İncele PDF

 

Dergimizin Yayınlanan Sayıları

 

ISSN:1301-3769

  İletişim Bilgileri:

  Adres: SAÜ Fen Edebiyat Dergisi Editörlüğü

  Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

  Esentepe Yerleşkesi   54187    Serdivan-SAKARYA

  Tel.: +90 264 295 59 46

  Fax: +90 264 295 59 50

  E-Posta: fed@sakarya.edu.tr